Hilversum Rap

Informatieavond over de reconstructie van de Hilversumseweg (N525)Op 3 maart organiseert de provincie Noord-Holland een informatieavond over de reconstructie van de Hilversumseweg (N525) ter plaatse van de aansluitingen op de A1 en de kruising met de Vredelaan / Diepenbrocklaan.

De reconstructie is onderdeel van het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e,o, Dankzij de aanpassingen zal de doorstroming op de Al en de NS2S verbeteren, en daarmee worden zowel Laren als Hilversum beter bereikbaar. Een betere doorstroming is bovendien gunstig voor de luchtkwaliteit.

De provincie wil de omwonenden en andere betrokkenen in de gelegenheid stellen om hun visie op de plannen te geven. Daarom werd op 8 november 2010 een inloopavond gehouden in restaurant La Place in Laren. De reacties die de provincie toen ontving, waren aanleiding om het ontwerp enigszins aan te passen.

U bent van harte welkom op 3 maart aanstaande. Dan zal projectleider Daniel Voortman het aangepaste ontwerp presenteren en wethouder De Jong zal kort de betrokkenheid van de gemeente Laren bij het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. toelichten. Uiteraard kunt u uw vragen over de reconstructie stellen.

Plaats van de bijeenkomst:
Datum: donderdag 3 maart
In de aula van scholengemeenschap Laar & Berg
Langsakker 4
1251 GB Laren

Het programma:
19.1 5 uur: inloop
19.30 uur: start presentaties
20.00 uur: beantwoorden van algemene vragen
20.30 uur: gelegenheid tot het stellen van individuele vragen bij de tekeningen
21.30 uur: einde bijeenkomst< terug